نیکوکاری چیست » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نیکوکاری چیست

نیکوکاری چیست

ـ الاِحْسانُ مَحَبّةٌ:
احسان و نیکی محبت است.
ـ الاِحْسانُ رَأسُ الْفَضْلِ:
احسان اساس فضیلت و خوبی هاست

ـ البرُّ عَمَلٌ صالِحٌ:
نیکی عملی پسندیده است.

ـ البِرُّ غَنیمةُ الحازِم :
احسان و نیکی غنمیت دوراندیش است.

ـ الاِحْسانُ ذُخرٌ وَ الکریمُ مَنْ حازَهُ :
نیکی کردن سرمایه انسان است و بزرگوار کسی است که آن را به دست آورد.
ـ البِرُّ عَمَلٌ مُصْلِحٌ :
عمل نیک اصلاح کننده است.

ـ الاِحْسانُ غَنَمٌ:
نیکی کردن غنیمت است.

ـ کُلُّ مَعروفٍ اِحْسانٌ:
هر کار خوبی احسان و نیکی است.

ـ البَشاشةُ احسانٌ
گشاده رویی احسان است.

ـ البِرُّ ما سَکَنَتْ اِلَیْهِ نَفْسُکَ وَ اَطْمَأَنَ اِلَیْهِ قَلْبُکَ:
نیکوکاری آن است که نفست با انجام آن آرام گیرد و قلبت بدان اطمینان یابد.


کلمات کلیدی: نیکوکاری چیست
کلمات کلیدی: نیکوکاری چیست
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی