بلاگ 430 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 430

همیشه شبه عشق در کنار عشق بوده است شبه صداقت در کنار صداقت

اما هرگز از رونق بازار عشق و صداقت چیزی کاسته نشده است

تو عاشق صادق باش و بمان . دنیا را به حال خود بگذار!

- و دنیا را هم به جانب خلوص و عشق بران .

این درست است !زمان هر حفره ای را بیابد با مایعی بد رنگ و بدبو پر میکند آن وقت روزگاری می رسد

که تو میبینی که همه چیز زیر سلطه زمان است و تو دیگر نیستی . به ابزار بی اراده ای در دست

زمان تبدیل شده ای . زمانی که با تهاجمش همیشه حسرت را تبلیغ می کند حسرت به خاطر

گذشته های باز نیامدنی

زمان دروغ می گوید عسل ! حرف زمان را باور مکن ! حرف زمان را باور مکن !
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی