تُو در من زنده ای...
من در تُو‌...
ما هرگز نمی میریم...
امیر طاها
انشاالله ک هرگز نمیری ...!