بلاگ 438 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 438

دین راهگشا بود و تو گمگشته دینی

تردید کن ای زاهد اگر اهل یقینی


آهو نگران است بزن تیر خطا را

صیاد دل از کف شده! تا کی به کمینی؟


این قدر میاندیش به دریا شدن ای رود

هر جا بروی باز گرفتار زمینی


مهتاب به خورشید نظر کرد و درخشید

هر وقت شدی آینه، کافی است ببینی


ای عقل بپرهیز و مگو عشق چنان است

ای عشق کجایی که ببینند چنینی


هم هیزم سنگین سری دوزخیانی

هم باغ سبک سایه فردوس برینی


ای عشق! چه در شرح تو جز «عشق» بگوییم

در ساده ترین شکلی و پیچیده ترینی...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی