اسفند 17, 2015 از
بدترین کاری که ممکنه در حق کسی بکنی، اینه که عاشقش نباشی و عاشقش کنی . . .
وقتی قرار نیست بهش احساسی داشته باشی، نابودش نکن . . .
1 Liked
 این را می پسندند
بنیامین
بیگ لایک