بلاگ 448 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 448

قانون جذب نمی گوید
تو هر چیزی که بخواهی را جذب می کنی و بدست می آوری
قانون جذب می گوید تو همان چیزی را جذب می کنی که هستی!
می خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود؟
راه حل آن ساده است،متفاوت شو!
نمیشود اخلاقت،رفتارت،کلامت،یک چیز باشد و رویاها و آرزوهایت چیز دیگر!
تو باید با آرزوهایت در یک طیف قرار بگیری
کلامت،رفتارت باید همگی بوی رویاهایت را بدهد
اگر رویاهایت را میخواهی،اگر آرزوهایت را میخواهی
باید،باید و باید علایقت را سرو سامان بدهی و از نو انتخاب کنی
جهان به ندای دل ما گوش میدهد…نه حرفهایمان.!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی