بلاگ 454 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 454

آشنـــاهای غریب همیشه زیادند

آشناهایی که میاینــد و میروند

آشناهایی که برای مــا آشنایند

ولی ما برای آنهــا...

نمیدانم واقعا چرا و چگونـــه میشود

که همـــه روزی

آشنای غریب میشونــد

یکــی هستــــ ولی نیستــ

یکی نیستــ ولی هستـــ

یکی میگوید هســـتم ولی نیستــــــ

یکی میگوید نیستـــم ولی هستــــ

و در پایان همه بودنهــــا و نبودنها

تازه متوجــه میشوی

که:

یکی بود هیشکــی نبود

این استـــ دردی که درمانــش را نمیدانند

و ما هم نمیدانیـم

که آن یکی که هستـــ کیستــــ

و آن هیچکــــس کجاستـــــــ

کــاش میشد یافتــــ

کاش میشد شکســــتنی نبود

کاش میشد زیر بار این همـه بــــودن و نبودن

خــــرد نشد...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی