بلاگ 467 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 467

برای مردن راه های زیادی وجود دارد:

هر گاه خود را از خویشتن اصیل خود دور می کنیم، اندکی می میریم.

هر گاه به سوی نفی و انکار می رویم، اندکی می میریم.

هر گاه به خود اجازه می دهیم که آرزوهایمان را پنهان کنیم، اندکی می میریم.

هر گاه به صدای قلب خود که عشق و صمیمیت را فریاد می زند گوش ندهیم،

اندکی می میریم.

هر گاه از کاملا زنده بودن می ترسیم، اندکی می میریم.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی