بلاگ 469 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 469

این حس غریب که گاه گاهی قلبم را می فشارد .
شعف و گشادگی سینه؛ که دلیلش در قواعد روزمرگی نمی گنجد .
هوشیاری روح را بشارت می دهد .
دریافتها ؛ خودم و هر چه بویی از وابستگی می دهد ؛ در دین توست .
و من بازدمهایم را به تماشا نشسته ام؛
نفس های باانظباطی که ؛مشتاق نظارت دقیق تواست .
مرا دریاب ؛ تا جاری در خواستهای خداییت باشم .
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی