بلاگ 471 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 471

*برای عشق ورزیدن وقت بگذارید….زیرا رمز جاودان جوانی است.
*برای خندیدن وقت بگذارید…زیرا موسیقی قلب شماست.
*برای گریه کردن وقت بگذارید…زیرا نشانه یک قلب بزرگ است.
*برای خواندن وقت بگذارید…زیرا منبع کسب دانش است.
*برای گوش کردن وقت بگذارید…زیرا نیروی هوش است.
*برای فکر کردن وقت بگذارید…زیرا کلید موفقیت است.
*برای رویا پردازی وقت بگذارید…زیرا سرچشمه شادی است.
*برای بازی کردن وقت بگذارید…زیرا یادآور شادابی دوران کودکی است.
*برای زندگی کردن وقت بگذارید …
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی