بلاگ 472 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 472

موفقیت یعنی: از مخروبه شکست کاخ پیروزی ساختن/
از ناممکن ها ممکن ساختن/
همیشه جانب حق را نگه داشتن/ با آرامش زیستن/
ناکامی ها را جدی نگرفتن/
از تجارب انسان های موفق درس گرفتن/
اشتباه را پذیرفتن و تکرار نکردن/
با شرایط مختلف خود را وفق دادن/
حفظ خونسردی در شرایط دشوار/تکیه گاه دیگران بودن/ قدر دان بودن/
خسته نشدن از مبارزه با مشکلات/ خندیدن به زندگی/
توانایی دوست داشتن و دوست داشته شدن/...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی