بلاگ 474 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 474

گاهی برو…گاهی بمان…گاهی بخند…

گاهی گریه کن…گاهی حرف بزن…گاهی فریاد بزن…

گاهی قدم بزن…گاهی سکوت کن…گاهی رها شو…

گاهی ببخش…گاهی یاد بگیر…گاهی سفر کن…

گاهی اعتماد کن…گاهی بازی کن…گاهی فراموش کن…

گاهی زندگی کن…گاهی باور کن…

گاهی بزرگ باش…گاهی کوچک باش…

گاهی چتر باش…گاهی باران باش…

گاهی شب باش…گاهی مرد باش..

گاهی فرشته باش…گاهی سیلی بزن…

گاهی سوال…گاهی جواب…

گاهی دریا …گاهی برکه…

گاهی همه چیز…گاهی هیچ چیز…

اما همیشه… همیشه انسان باش…
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی