بلاگ 482 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 482

زمین بهشت مى شود…
روزی که مردم بفهمند
هیچ چیز عیب نیست
جز قضاوت و مسخره کردن دیگران.
هیچ چیز گناه نیست جز حق الناس.
هیچ چیز ثواب نیست جز خدمت به دیگران.
هیچکس اسطوره نیست
الا در مهربانی و انسانیت.
هیچ دینی با ارزش تر از انسانیت نیست
هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشق
هیچ چیز ماندگار نیست جز خوبی و بدی
هیچ سعادتی بالاتر از آگاهی نیست
هیچ دشمنی خطرناکتر از جهل نیست
زمین تبدیل می شد
به بهشتى سراسر عشق و مهربانی
به امید آن روز ….
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی