تقدیم به عزیز روشن دلم ! » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

تقدیم به عزیز روشن دلم !

تقدیم به عزیز روشن دلم !


عصایت را می نگرم

روشندل روشن ضمیرم!امروز روز توست

روز پاسداشت ارزشهایت

روز تبلور داشته هایت

روز گرامی داشت اندیشه هایت

روزی ست که بگویممی شناسمت،

می بینمت

اما نه آن طور که هستی

تو را می بینم ولی

اراده ی آهنین شانه هایت را نه!

عصایت را می نگرم

ولی سر چشمه ی لم یزل نورت را نه!

بسته بودن چشم هایت پیداست

اما سر انگشتان نکته سنجت نا پیداستتو را دیده ام بارها و بارها

در جاده ی دانش و آگاهی

در کوچه پس کوچه های هنر

در میادین با شکوه رقابت و قهرمانی

تو را دیده ام و درخششت را بارها تجربه کرده ام

چشمت بسته بود اما

پنجره ی علاقه ات باز بود و آگاه

چراغ رابطه ات نور مژگانت بود

و رمز پایداری عشق و ایمانت

پس نگاه کن، تو می بینی، بهتر از من، بهتر از ما

دلت روشن است

سینای سینه ات مصفاست

می بینم لبخند دل مهربانت را

و به پاکی عصای سفید دستانت

سوگند می خورم که

آن طور که باید نشناختمت

و آن طور که شاید تکریمت نکرده ام

بر من ببخش مهربان

که بر ما ببخش !!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی