#تلنگری-برروابط-عاطفیِ-عاشقیِ-مجازی# » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

#تلنگری-برروابط-عاطفیِ-عاشقیِ- مجازی#


نام: اللهa.jpg نمایش: 0 اندازه: 19.7 کیلو بایت
#سلام، #تلنگری-برروابط-مجازی ؛


337.gif

هشدار مشاور خانواده؛درموردعشقهای آتشین فضای مجازی ؛ خلاصۀ یک پروندِۀ شکایت خانواده:
خانم جوان که فقط پنج سال از زندگیِ مشترکشان میگذرد، وقتی دید که شوهرش برای یک دختـــر مزاحمت ایجاد کرده است راهی دادگاه خانواده شد، و درخواست طلاق داد...چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و درخصوص علت آن به قاضی گفت: آقای قاضـی چند وقت پیش متوجه شدم که شوهرم با یک دختر خانم رابطۀ مجازی عاشقانه پیدا کرده تا آنجا که رفتار خانوادگیِ او مختل و نهایتاً مطلع شدم برای آن دختر خانم مزاحمت ایجاد کرده است.
وی افزود:او در گروهی در تلگرام به یک دختر پیام های شخصی داده و حتّــی با وجود برخوردِ جدی ِ خانوادۀ آن دختر باز هم برایش مزاحمت ایجاده کرده است. تا جاییکه ؛پدر و مادراین دختر شوهرم را تهدید کرده اند،که اگر بار دیگر مزاحم افکار و آرامش دخترشان شود از او شکایت می کنند.

زن جوان ادامه داد:وقتی؛ پیام هاوتصاویر عاشقانه و پیـامهای اخطار خانوادۀ دختـــر خانم  را داخل گوشی شوهرم خواندم شوکه شدم.!... اصلاً باور نمی کردم که شـوهرم همچین آدمی باشـــد! که شرّشیطان چنان فریفته و شیدایش کند که برای گناهی!، کار و زندگی خانوادگی و همســـرِ پاک و صادقش را رها کند و به دنبال دختر مردم بیافتد!. آن دخترخانم غافلی که شاید ندانسته شیطنت و وسوسه گری کرده یا میکند!،ومتأسّفانه همسرِغافلم اصـــلا او را نمی شناسد! و برایش وابستگی عاطفی!کلام پیامکی و تصویریِ مجازی ومزاحمت هم ایجاد کند!.
از وقتی این موضوع را متوجه شدم یک لحظه هم آرام و قرار ندارم !!!و نمی توانم به شوهرم اعتماد کنم.!.. حتی به خودش هم نگفتم که این پیام ها را در گوشی اش دیدم، چون می دانســــتم که ؛او
می خواهد با دلیل های واهی کار زشت وگناه خودش را توجیـه کند. برای همین همانجا تصمیم به جدایی گرفتم !!! و می خواهم برای همیشه از این مرد غافل و فریبکار و به نظرِمن خائن به عشق، جدا شوم.!!!


در پایان پس از صحبت های این خانم قاضی محترم؛شوهرش را هم به دادگاه احضار کرد تا صحبت های او را هم بشنود.البته این موضوع بسیار قابل بررسی و تأمُّل است...و نبـاید با هر تکانۀ اخلاقی درخواست طلاق کرد!! بلکه باید به موانع محبَّتی ،توجّه و راه نفوذ افکار شیطانی و انحرافُ و گناه را بست...

tarahaan_day_afsanehh.gif

#سلام-یاران-باصفا-ممنون-از-لطف-و-دوستی-ارزشمندتون#


#گروه-مشاورۀ-خانواده-هواداری-و-یاری #میطلبد-یالاّ-زود-باشین#
#علی-امیرعسجدی-مشاور-تربیتی-خانواده#


 http://facesky.ir/rahnamaei
 

آرش 1345
  • ۳ دی, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی