از دید کائنات این آرزوها نیستند که بزرگ یا کوچک اند
انسانها هستند که بزرگ و کوچک اند!
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این
امیر طاها
لایک ...!