15 فروردین, 1396 از
زلزله های ویرانگر
نویسنده: شهاب کاشفی
آیا عصر ما عصر جدیدی از وقوع زمین لرزه های ویرانگر میباشد؟
چنان که امارجهانی نشان میدهد،بین سالهای 1000 تا 1800 میلادی،یعنی طی هشتصد سال تنها بیست و یک زلزله با قدرت بزرگ روی داده است.در حالی که بین سالهای 1800 تا 1900 ،یعنی طی 1000 سال ،18 زلزله بزرگ و 50 سال تعداد زمین لرزه ها برابر با شمار انها در طول 850 سال قبل بوده است.بین سالهای 1950 تا 1991_93 زلزله بزرگ در جهان به وقوع پیوسته است،تقریبا سه برابر و نیم،قرن گذشته.این زلزله ها موجب مرگ 1/3 میلیون نفر انسان در سراسر کره خاکی شده است..افزایش این زلزله ها بسیاری از دانشمندان را متوجه این کرده است که زمین به دوره ای تازه ای از حیات خود نزدیک میشود.
((راجر بیلهام)) در نشست اتحادیه علم زمین شناسی و ژئو فیزیک درباره سیر این وقایع اعلام کرد:
واقعیت آشکار این است که در دهه های آتی شاهد فجایعی خواهیم بود که تاکنون مانند آنها را ندیده ایم.تلفات بیش از یک میلیون نفر،پیش آمد غیرممکنی نخواهد بود.50 درصد جمیعیت یک شهر با زمین لرزه ای ساده از دست میروند.
بیلهام گفت:
با وجود این که در دهه های گذشته زمین لرزه در شهرهای بزرگ جهان روی نداده اند،اما نمیتوان از ادامه این روند مطمئن بود.
بسیاری از انبیاء و اولیای از زمانهای دور درباره وقوع زلزله های شدید خبر داداه اند از جمله:
((اشعیای)) نبی در رویای خود،تکانهای عظیمی در آخرالزمان را مشاهده کرد:
اساس و بنیان زمین در حال لرزش است.زمین به شدت در حال جنبش است.زمین تا پایان مانند آدمی مست،تلوتلو خواهد خورد و مانند کلبه لرزان خواهد بود...در روز خونریزی بزرگ،زمانی که برجها واژگون میشوند.
رسول خدا(ص)نیز با اشاره به اخرالزمان فرمودند:
زلزله های بسیاری زمین را در خود خواهد گرفت.
آن حضرت در جای دیگر در این باره میفرماند:
شما را به مهدی بشارت می دهم.هنگامی که اختلاف شدید در میان مردم پدید آید و زلزله های سختی واقع شود،او قیام میکند.
امام صادق(ع) با بشرت ظهور مهدی(ع) در این باره فرمودند:
مهدی را به شما بشارت میدهم که پس از آمدن اختلافات در میان امتم و زلزله های بسیار ظهور خواهد کرد.
هم چنین در جای دیگر فرمودند:
از نشانه های قیام آن حضرت این است که در سالی پر از زلزله و سرما اتفاق می افتد.
باید پرسید آیا به راستی عصر ما در مرکز همه وقایعی قرار گرفته که قرنها پیش از این،روشن بینان با دلتنگی از آن یاد کرده اند.
آیا ذکر همین نشانه ها برای درک اهمیت و حساسیت زمانی که در آن قرار گرفته ایم کافی نیست؟
قرنها پیش از این روشن بینان اهل باطن و بصیرت چشم مارا بر وقایع و نشانه های دیگری نیز گشوده اند.
منبع،http://maktabolabbasteh.mihanblog.com/post/category/4/page/4