اینها برایشان عیب است ... » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

اینها برایشان عیب است ...

... یک وقت نگویی نماز ما که نماز نیست! چرا؟ چون کسی که میخرد – یعنی خدا – خودش قیمتش را می داند. ممکن است به نماز من و شما یک تنبلی و کاهلی بخورد و از آن لذت نبریم و بگوییم که نمازهای ما پیش نماز پیغمبر صلی الله علیه و اله، نماز نیست. اما مگر شما نماز پیغمبر صلی الله علیه و اله را دیده اید که چقدر خوب بوده است؟ آیا خبر دارید که نمازهای ما لذت دارد اما پیامبران لذت هم نمی برند؟ پیامبران، لذت عبادت نمی برند. مگر آنها دله هستند؟ لذت عبادت مال من و شماست که می گوییم به به! به به! ... انبیاء لذت
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی