اسفند 23, 2015 از
<p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.9; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; text-align: center;">بیا که خسته اند جمعه های انتطارمان</p>
<p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.9; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; text-align: center;">بیا که جمعه هم گذشت دیر شد قرارمان</p>
<p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.9; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; text-align: center;">تمام روزنامه های شنبه تیتر می زنند</p>
<p style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; line-height: 1.9; font-family: droid, tahoma, sans-serif; font-size: 1.3rem; vertical-align: baseline; text-align: center;">تو آمدی و سبز شد ترنم بهارمان . . </p>
ღ♥ღShahinღ♥ღ
♥لایـــــــــــــــــــــک♥
مهدی شمالی
★◠✿◎❖☃▦ لایکـــــــــ❤ـــــــــــــ طلایی ▦☃❖◎✿◠★