از بامداد روی تو دیدن حیات ماست
امروز روی خوب تو یا رب چه دلرباست
امروز در جمال تو خود لطف دیگرست
امروز هر چه عاشق شیدا کند سزاست
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این
امیر طاها
بفرموده همیده جان همیده امروز هرکی هرکاری میخواد انجام بده دا ...!
محیـا*ناظـر
عالی