اسفند 26, 2015 از
جان ماکسول میگوید "
به خاطر بسپار " ..
زندگی بدون چالش ؛ مزرعه بدون حاصل است.
تنها موجودی که با نشستن به موفقیت می رسد؛ مرغ است.
زندگی ما با " تولد" شروع نمی شود؛
با "تحول" آغاز میشود.
لازم نیست "بزرگ " باشی تا "شروع کنی"،
شروع کن تا بزرگ شوی...
1 Liked
 این را می پسندند
sorush
╬✿♬❤☚لاییییییییک☛❤♬✿╬