بلاگ 524 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 524

اگر نمی‌توانی بوته‌ای باشی،
علف کوچکی باش
و چشم‌انداز کنار شاه راهی را شادمانه‌تر کن.
اگر نمی‌توانی نهنگ باشی،
فقط یک ماهی کوچک باش،
ولی بازیگوش‌ترین ماهی دریاچه باش.
در این دنیا برای همه ما کاری هست
کارهای بزرگ،
کارهای کمی کوچکتر
و آنچه که وظیفه ماست،
چندان دور از دسترس نیست.
اگر نمی‌توانی شاه راه باشی،کوره راه باش،
اگر نمی‌توانی خورشید باشی،ستاره باش،
با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند
هر آنچه که هستی، بهترینش باش...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی