اسفند 26, 2015 از
خـــوشبـختی ؛
یعنی صبــح زود از خــواب بـرخیــزی
ولـی نـه بـا صــدای زنــگ سـاعت ،
بلکـه بـه شــوق انجــام کــاری کـه
بـه آن عـشـق می ورزی …!
1 Liked
 این را می پسندند
sorush
╬✿♬❤☚لاییییییییک☛❤♬✿╬