بلاگ 527 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 527

دوستی یکی از بسیار چهــره هــای عشــق است
و عشـق بـا عقیـــده متــزلــزل نـمی شــــود ؛
عشق باعث می شـــود ، دوست را بی قیــد و شرط
بپذیری و بگذاری هــرکس به شیــوه ی خــود رشــد کند .
عشـق حاصل اعتـمـاد بـه دیـگـری است ، نـه تسلیـم دیـگری شــدن
سعی نکن به هـر قیمتی محبـوب بمـانی،چرا که عشق قیمت ندارد …!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی