بلاگ 533 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 533

تــو خـــوب بــاش ،
حتی اگر آدم های اطرافت خــوب نیستند ،
تــو خـــوب بــاش ،
حتی اگر همه از خــوبی هـایت سـو استفاده کردند
تــو خـــوب بــاش ،
حتی اگر جــواب خــوبی هــایت را با بـــدی دادنـــد ،
تــو خـــوب بــاش ،
همین خـوب هـا هستند
که زمین را بـرای زنــدگـی زیبــا می کنند
زنـــدگـی رقـص واژگـان است ؛
یـکی به جـرم تفــاوت ، تنهـــاست …
یـکی بـه جـرم تنهـایی ، متفـــاوت … !
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی