اسفند 27, 2015 از
چیزهایی هست که قبل از پولدار شدن، رئیس شدن،
مدیر شدن، معروف شدن، مشهور شدن
یا کلاً سری تو سرها درآوردن باید یاد بگیریم
مثل ادب، احترام، صداقت، برخورد درست با دیگران،
خوشرویی، بخشش، ارام و متین صحبت کردن،
مناعت طبع، بلند نظری، چشم و دل سیری …
1 Liked
 این را می پسندند