بلاگ 566 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 566

شاگردي از استاد خود پرسيد:
خواهش مي‌کنم به من بگو از کجا بايد
يک انسان خوب را تشخيص دهم؟
استاد جواب داد:
تو نمي‌تواني از روي سخنان يک فرد،
تشخيص دهي که او يک انسان خوب است؛
حتي از ظاهر هيچ فردي نيز نمي‌تواني به اين شناخت برسي،
اما مي‌تواني از فضايي که در حضور آن فرد،
به وجود مي‌آيد، او را بشناسي؛
زيرا هيچ کس قادر نيست
فضايي در اطراف خود ايجاد کند
که با روحش سازگاري نداشته باشد:
اين يعني بازتاب شعور دروني
و تشعشعات ما به هستي!!!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی