اسفند 27, 2015 از
زندگی همینه کوچولوی من…..
رسم یادگاری شدن…
موندگار شدن یادت…
لحظه هات…
لبخند زدنه……
به اختیار هم اگر نشد…
به اجبار…
حالا اشکاتو پاک کن….
زل بزن تو چشمای زندگی و بگو:
سیب…..
1 Liked
 این را می پسندند