بلاگ 580 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 580

دعــا قــدرتـی شگـرف دارد …
هنگامی که بــرای انسانهــا آرزوی سعـادت میکنـی ،
نیـروی درونت به تمامی انسانهـای پـاک تینت متصل میشود؛
و راهـی میشـوی بــرای عبــور تـمــامی دعــاهــای خـیــری کـه،
از تمــامی مـــردم فــرستــاده شـده؛
و آنـگاه انرژی دعــاهــا ،
و بــرکت انسانهای روی زمین؛
وارد زنــدگیـت میشـــود …
بــرای هم دعــای خیـــر کنیم.
آرزو می کنـــم کـــه:
مهــر؛ بــرکـت؛ عشق؛ محبّـت؛ سلامتـی همنشین شمــا باشند…
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی