اسفند 27, 2015 از
بخاطر بسپار:
وقتی ردپای احساس سبز انسانیت خویش را
در قلب کسی باقی بگذاری
بیشتر از حاضرین حاضر خواهی بود.
حتی اگر غایب باشی !!
1 Liked
 این را می پسندند
sorush
╬✿♬❤☚لاییییییییک☛❤♬✿╬