بلاگ 598 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 598

زنــدگی مثــل پیانــو است…
دکمه سیــاه برای غم ها…
و دکمه های سفـــــــید برای شـــادی ها
امــا
زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت
که دکمه های سفــید و سیــاه را با هم فشــــار دهی...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی