بلاگ 609 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 609

وقتی فهمیدی
کسی در جایی از این کره ی خاکی
به تو عادت کرده کنارش بمان...!
مخصوصا اگر دلت حرف رفتن را
پشت گوش می انداخت
و تو را به ماندن تشویق می کرد...!
مخصوصا اگر زمستان بود
و دست هایت از سرمای هوا
به جیب هایت پناه برده بودند...
خودت شروع یک اتفاق تازه باش
و یا شاید تعبیر خوابی که
به ذهن ابن سیرین هم نمی رسید...!
حالا چه می شود اگر میانه ی ماندن و رفتن،
حادثه ساز رفتن نشوی و این بار قرعه را به نام یک شروع زیبا بزنی؟
بمان و خودت یک تنه حریف این زمستان شو
یک شروع زیبا آنقدرها هم سخت نیست که تو فکر می کنی.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی