بلاگ 618 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 618

ممکن است گاهی گریه کنم
ولی هیچگاه در تنهایی گریه نمیکنم
خداوند اینجاست
اشکهای مرا پاک می کند…چون…
قلب من خانه ی خداست
ممکن است گاهی بیفتم و بلغزم
اما هرگز در سقوط تنها نمی مانم
خداوند هست و مرا بلند می کند… چون…
قلب من خانه ی خداست
شاید گاهی رنج بکشم
اما هرگز در این رنج کشیدن تنها نمی مانم
پروردگار مرا از رنجها رها می کند…چون…
قلب من خانه ی خداست
خوشحالم برای اینکه میدانم هرگز تنها نیستم
خداوند همواره با من است…چون…
قلب من خانه ی خداست…
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی