بلاگ 620 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 620

باختن یک رویداد است،
اما بازنده بودن یک مدل ذهنی است.
بخت خوش یک رویداد است،
اما خوشبختی یک مدل ذهنی است.
تنها ماندن یک رویداد است،
اما تنهایی یک مدل ذهنی است.
مجبور شدن یک رویداد است،
اما باور به جبر یک مدل ذهنی است.
تغییر کردن یک رویداد است،
اما در جستجوی تغییر بودن یک مدل ذهنی است.
زنده بودن یک رویداد است،
اما زندگی کردن یک مدل ذهنی است.
رویدادها را ما انتخاب نمی‌کنیم
اما…
مدل‌های ذهنیمان را خودمان میسازیم!
در تند باد زندگی ، عقاب باش ، نه مرغ خانگی...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی