ارتباط بین وضعیت اهن بدن و چاقی » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

ارتباط بین وضعیت اهن بدن و چاقی

ارتباط بین وضعیت اهن بدن و چاقی


افزایش چاقی در سراسر جهان به یک معضل سلامتی تبدیل شده است و همچنین میلیونها نفر در سراسر جهان به کم خونی فقر آهن مبتلا میباشند. از این رو مطالعات بسیاری به بررسی ارتباط بین وضعیت آهن و چاقی در کودکان و بزرگسالان پرداخته اند.

استفاده از اطلاعات 30بررسی آزمون تغذیه وسلامت تعیین کرد که کودکان آمریکایی دارای اضافه وزن ، 2 برابربیشتر نسبت به افراد نرمال دارای کمبود آهن هستند.

wenzel و همکارانش بطور غیر منتظره مشاهده کردند که میانگین غلظت آهن سرم درافراد چاق بطور معنی داری در مقایسه با نوجوانان غیر چاق کمتر است.نتیجه گیری:

بنابر نتایج ، در اغلب مطالعات میزان آهن خون در افراد چاق نسبت به افراد با وزن نرمال کمترمیباشد.
کلمات کلیدی:
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی