4 آبان, 1396 از
#خواص_برگ های سبز#گل_کلم :
یکی از غنی ترین منابع کلسیم است.
هر ۵۰ گرم از آن حاوی ۲۰ میلیگرم آهن است که بیشتر از میزان موردنیاز بدن است