بلاگ 673 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 673

زمانی که مشکلی غیر قابل حل به نظر می رسد
به این معنی نیست که نمی توان برای آن تدبیری اندیشید،
بلکه به این معناست که باید شیوه نگرش و تفکر
نسبت به موضوع را تغییر داد تا به نتیجه مطلوب رسید.
انسان ها با تغییر در باور هایشان متحول می شوند
و سر آغاز تحول، تحول در پیش فرض ها و اندیشه هاست.
ماكسول مي‌گويد: «بزرگ‌ترين كشف نسل حاضر اين است
كه انسان مي‌تواند با تغيير ذهنيت و نگرش خود، زندگي خود را تغيير دهد.»
بند بر پای نیست بر جان و دل است……مشکل اندر مشکل اندر مشکل است...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی