آرزو » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آرزو

کاش بر ساحل رودی خاموشعطر مرموز گیاهی بودمچو بر آنجا گذرت می افتادبه سرا پای تو لب می سودمکاش چون نای شبان می خواندمبه نوای دل دیوانهٔ توخفته بر هودَج موّاج نسیممی گذشتم ز در خانهٔ توکاش چون پرتو خورشید بهارسحر از پنجره می تابیدماز پس پردهٔ لرزان حریررنگ چشمان تو را می دیدمکاش در بزم فروزندهٔ توخندهٔ جام شرابی بودمکاش در نیمه شبی درد آلودسستی و مستی خوابی بودمکاش چون آینه روشن می شددلم از نقش تو و خندهٔ توصبحگاهان به تنم می لغزیدگرمی دست نوازندهٔ توکاش چون برگ خزان رقص مرانیمه شب ماه تماشا می کرددر دل باغچهٔ خانهٔ توشور من ... ولوله برپا می کردکاش چون یاد دل انگیز زنیمی خزیدم به دلت پر تشویشناگهان چشم ترا می دیدمخیره بر جلوهٔ زیبایی خویشکاش در بستر تنهایی توپیکرم شمع گنه می افروختریشهٔ زهد تو و حسرت منزین گنه کاری شیرین می سوختکاش از شاخهٔ سر سبز حیاتگل اندوه مرا می چیدیکاش در شعر من ای مایهٔ عمرشعلهٔ راز مرا می دیدی
کلمات کلیدی: آرزو
آرش 1345
  • ۱۴ مرداد, ۱۳۹۴
  • ·
  • لایک  
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی