بلاگ 701 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 701

اگر به من بگویند
زیباترین واژه ای که یادگرفتی چیست؟
میگویم پذیرش است
پذیرش یعنی:
پذیرفتن شرایط با تمام سختی هاش
پذیرش یعنی:
پذیرفتن ادم ها با تمام نقص هاشون
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه مشکلات هست و باید به مسیر ادامه داد
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه گاهی من هم اشتباه میکنم
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه من کامل نیستم
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه هیچ کس مسئول زندگی من نیست
پذیرش یعنی:
پذیرفتن اینکه انتظار از دیگران نداشتن
داشتن پذیرش توی زندگی
یعنی پایان دادن به تمام دعواها ، اختلاف ها و جدل ها ...

کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی