بلاگ 702 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 702

گاهی خلــوتِ دوستت را بهم بــریـــز!
تا بداند که تنها نیست،
آرزوی ماست که در وجــودِ دوست
خانه ای داشته باشیم حتی به مساحت یک یاد .
"زنــدگی "کوتاه تر از آنست که به خصومت بگذرد ،
و قلب ها گرامی تر از آنند که بشکنند !!
آنچه از روزگار به دست می آید با خنده نمی مــانـــد
و آنچه از دست برود با گریه جبـــران نمی شـــود،
فــردا خورشید "طلوع "خواهد کرد حتی اگر "ما" نباشیـم …!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی