بلاگ 723 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 723

زندگـــــــــــــــــ ی تکه کاهیست که کوهش کردیم
زندگـــــــــــــــــ ی کوه بزرگیست که کاهش کردیم
زندگـــــــــــــــــ ی نیست بجز نم نم باران بهار
زندگـــــــــــــــــ ی نیست بجز دیدن یار
زندگـــــــــــــــــ ی نیست بجز عشق ، بجز حرف محبت به کــــــــَــــسی
ورنه هر خار و خسی زندگــــــــــــــــــ ی کــــــــــــَـــرده بسی
زندگــــــــــــــــ ی تجربه تلخ فراوان دارد ،
دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی