4 آبان, 1396 از
#گل_کلم پاک کننده ی طبیعی دندان کودکان،گل کلم میکروب ها و جرم های روی دندان را پاک می کند و دندان را زیبا و محکم می سازد