بلاگ 727 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 727

شخصی از خدا دو چیز خواست…
یک گل و یک پروانه…
اما چیزی که به دست آورد
یک کاکتوس و یک کرم بود.
غمگین شد.با خود اندیشید
شاید خداوند من را دوست ندارد
و به من توجهی ندارد.
چند روز گذشت.
از آن کاکتوس پر از خار
گلی زیبا روییده شد
و آن کرم تبدیل به پروانه ای زیبا شد.
♥ اگر چیزی از خدا خواستید
و چیز دیگری دریافت کردید به او اعتماد کنید.
خارهای امروز گلهای فردایند. ♥ 
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی