شاید من بهتر از هر کس بدانم
که چرا تنها انسان می‌خندد:
او تنها، چنان ژرف رنج می‌برد
که از اختراع خنده ناگزیر بوده‌است.
بدبخت‌ترین و غمناک‌ترین،
چنان‌که چنین می‌باید،
شادترین جانور است.
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
رضا
فوووول لایک
mahsa
لااایک
علی
امیر طاها
عالی ...!
reyhane(ناظر)
اینم عالی