بلاگ 730 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 730

همیشه بیاد داشته باشید
قبل از سخن گفتن درست فکر کنید
درست فکر کردن یعنی منطق داشتن
و منطق همان قواعد و راه وروش درست فکر کردنه
قواعدی که گاه سرد، گاه گرم، گاه طوفانی
و گاهی سکوت محض است...
قواعدی که از محیط پیرامون آدم ها
به درون آنها رخنه کرده و افکارشان را می سازد!
و مهمترین مقصری که نقشی بی بدیل
در افکار ما دارد "چشم" است
که هر چه می بیند بی درنگ
فکر خود را بر تو غالب می کند.
پس بیاد داشته باشید
هیچ چیز آن طور نیست که بنظر میرسد!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی