حتما بخونین!!! » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

حتما بخونین!!!

به نظر مــــــن آدمــها دو دسته هستن :
یا از مــــــن پولدارترن که بهشون میگم مال مردم خور و …
یا بی پول ترن که بهشون میگم گشنه گدا و …
یا بهتر از مــــــن کار میکنن که بهشون میگم خرحمال و …
یا کمتر کار میکنن که بهشون میگم تنبـــــل و …
یا از مــــن سرسخت ترن که بهشون میگم کله خر و …
یا بی خیال ترن که بهشون میگم ببو و …
یا از مـــــن هوشیارترن که بهشون میگم پرافاده و …
یا ساده ترن که بهشون میگم هالــو و …
یا از مــــــن شجاع ترن که بهشون میگم بی کله و …
یا از مـــــــن محتاط ترن که بهشون میگم بی عرضه و …
یا از مـــــن دست و دل باز ترن که بهشون میگم ولخرج و …
یا اهل حساب و کتابن که بهشون میگم خسیس و …
یا از مـــــــن بزرگترن که بهشون میگم گنده بگ و …
یا کوچیکترن که بهشون میگم فسقلی و …
یا از مـــــــن مردم دار ترن که بهشون میگم بوقلمون صفت و …
یا رو راست ترن که بهشون میگم احمــــق …
کلا معیار هـمـه چیـــــز مـــــــن هستم و نـه حقیقت
نیمی از عمــــر را به تمسخر آنچه دیگران به آن اعتقــــاد دارند می گذرانیم
نیمی دیگر را در اعتقـاد به آنچه دیگران به تمسخر می گیرند…!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی