..... » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

.....

شاید بایـد هـر روز این متن را با خودمان بخوانیم و تکـرار کنیم:
ما مجبــور نیستیم برای شرایط زندگیمان به کسی توضیح دهیم.
ما مجبــور نیستیم برای اولویت‌های زندگیمان به کسی توضیح بدهیم.
ما مجبور نیستیم برای اینکه نیاز داریم با خودمان خلوت کنیم
و تنهــــا باشیم، به کسی توضیح بدهیم.
ما مجبــور نیستیم به دیگران بگوییم که با هــــمه افکار آنها موافق هستیم.
ما مجبــور نیستیم به همه درخواستهای یکــــــ نفر، پاسخ مثبت بدهیم.
ما مجبــور نیستیم برای وضع ظاهریمان به کسی توضیح بدهیم.
ما مجبــور نیستیم برای سلیقه‌ و ذائقه خودمان به کسی توضیح بدهیم.
ما مجبـــور نیستیم برای شغلی که انتخاب کرده‌ایم به کسی توضیح بدهیم.
ما مجبـــــور نیستیم برای عقاید سیاسی و مذهبی خود به کسی توضیح بدهیم.
ما مجبـــور نیستیم برای ازدواج کردنمان به کسی توضیح بدهیم.
ما مجبــور نیستیم برای ازدواج نکردنمان به کسی توضیح بدهیم.
 
مگـــــر آنکه بپذیریم «مجبوریـــــم انسان نباشیم»… (دیوید ویلیام)
 
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی