دخالت ممنوع » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

دخالت ممنوع

یادمان باشد اگر مردی شلوار جین را با کفش مـردانه می پوشد،به مـا ربطـی ندارد
اگر زنی با کفش پاشنه بلند برای پیاده روی آمد،به مـــا ربطی ندارد
اگر پسـری زیر ابروی خود را برداشت،به مـا ربطی ندارد
اگر دختــــــری قبل از سردشدن هوا و بارندگی بوت پوشید،به مــا ربطی ندارد
اگر کسی لباسی با طرح خاص را به تـن کرد،به مـا ربطی ندارد
اگر در خانه همسایه زیاد رفت و آمـد می شود،به مــا ربطی ندارد
اگر کسی موی خود را مدل خاصی کوتاه می کند،به مـــا ربطی ندارد
اگر کسی روی بدن خــــود خالکوبی می کند،به مـــــا ربطی ندارد
اگر کسی ریش یا سیبیل دارد،به مــــــا ربطی ندارد
اگر کسی اضافه وزن دارد یا اندامش متناسب نیست ،به مــــا ربطی ندارد
اگر کسی به موسیقی سبکــــــــ خاصی گوش میدهد،به مـــــا ربطی ندارد
و در کـل اگر کسی به شیوه خودش زندگی می کند و به کسی صدمه نمیزند به مــا ربطی ندارد
اما اگر کسی نیازمند کمکـــــــ است، چه مادی چه معنوی به ما مربوط است،
یاد بگیریم به حریم خصوصی دیگــــران احترام بگذاریم
و از قضـاوت و دخالت بی جـا در زندگی انسان ها اجتنابــــــ کنیم…
 
یادمان باشـــــد :
دخالت ممنوع
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی