بلاگ 761 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 761

آدم هر قدر بیشتر بفهمد،
تنهاتر می شود...
یک عمر با ترس زندگی کردیم.
با ترسی که توی مغزمان فرو کرده اند.
اگر از بچگی میگذاشتند
وقتی دلمان میخواهد فریاد بزنیم
و آن را توی گلویمان خفه نکنیم،
وضعمان بهتر از این بود...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی