بلاگ 787 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 787

گاه آسان نیست
که خندان با جهان روبه رو شوی،
هنگامی که دلی پر درد داری
شهامتی بس بزرگ می خواهد ،
بازگشت به خویشتن
و دست یافتن به نیروی درون.
و بدان که فردا
روز دیگری خواهد بود
و با رهاورد هایی نو،
اگر بتوانی
بردبار بمانی و فردا را ببینی…
از نو آدمی خواهی شد...!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی