بلاگ 790 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 790

وقتی با احساس خوب
دنبال چیزی می گردی
نتیجه آن
با زمانی که احساس بد داری
بسیار متفاوت است...
خرسندی راز بزرگ موفقیت است.
اما اشتباه اینست که
همه انتظار دارند پس از پیروزی،
احساس خوشایندی داشته باشند.
قبل از هر کاری: نیایش امیدوارانه،
جستجوی خوش بینانه
و سپاس گزاری شادمانه...
بقیه کارها هم بر عهده کائنات!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی