بلاگ 816 » شبکه اجتماعی چهره آسمانی | فیس بوک ایرانی

عضویت
شبکه اجتماعی چهره آسمانی به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

بلاگ 816

مهربان باش دلم ...

با دگران باش دلم ...

چون زمین باش دلم ...

سبزترین باش دلم ...

گرچه افتاده به خاکی دل من ...

همچنان کوه، چنین باش دلم ...

بعضی از مردم این شهر به غم نزدیکند ...

با غم مردم این شهر عجین باش دلم ...

خودپسندی صفتی نیکو نیست ...

همه بین باش دلم ...

پاک ترین باش دلم ...

گفته بودند که انگشتر ایمان صبر است ...

بهر انگشتری صبر، نگین باش دلم ...
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

شبکه اجتماعی

شبکه اجتماعی چهره آسمانی

شبکه اجتماعی فیس اسکای

شبکه مجازی چهره آسمانی

چت موبایل

چهره آسمانی

شبکه اجتماعی

فیس بوک فارسی

فیسبوک فارسی

فیس بوک فارسی